Hem


Välkommen till den lokala byggaren i sydvästra Värmland.


Vår huvudsyssla är åtgärdande av försäkringsskador på fastigheter.


Vi arbetar som förtroendeentreprenör åt försäkringsbolag/ försäkringstagare. Det vill säga att vi sköter vi hela skadehanteringen från skadebesiktning till färdigställning. Använder oss av normtidssystemet meps där alla arbetsmoment tydligt redovisas för både försäkringsbolag och försäkringstagare.


Erbjuder även i mån av tid, tjänster för samtliga förekommande arbeten när det gäller byggserviceuppdrag åt privatpersoner, företag, bostadsrättsföreningar mm.


När det gäller ROT arbeten använder vi oss av hantverkarformuläret-17, framtaget av Konsumentverket, Villaägarnas riksförbund och Sveriges byggindustrier. Fast pris kan lämnas på samtliga typer av arbeten.


Arbetar givetvis enligt gällande branschregler och tillsammans med certifierade lokala underentreprenörer.


Vänd er med förtroende till oss när ni behöver hjälp med till exempel: Åtgärdande av vatten, inbrott, brand eller naturskador som din fastighet utsatts för.


Registrerad ID 06

Hängavtal med Byggnads