GDPR

Dataskyddspolicy


Dataskyddsförordningen (GDPR) gäller som lag i alla EU:s medlemsländer från och med den 25 maj 2018.


För att vi ska kunna erbjuda dig våra tjänster kan dina personuppgifter komma att behandlas. Vi värnar om din integritet och samlar ej in andra uppgifter än vi behöver utifrån det syfte vi behandlar dem för.


Behandling av personuppgifter

Vi behandlar dina personuppgifter, t.ex. namn, telefonnummer, e-postadress, adressuppgifter och andra uppgifter som lämnats av dig i samband med försäkringsjobb, byggnationer, betalningar och för att kunna uppfylla gällande lagstiftning som t.ex. bokföringslagen.


Vad uppgifterna används till

För att vi ska få behandla dina personuppgifter krävs det att vi har ett uttryckligt och berättigat ändamål med behandlingen. Personuppgifterna får inte behandlas på ett sätt som är oförenligt med det ursprungliga syftet. Vi måste också ha rättslig grund för att få behandla personuppgifter.


Vi behandlar personuppgifter på följande rättsliga grunder:

- Behandling av personuppgifter är nödvändig för att ingå eller fullgöra avtal med dig som kund.

- Behandlingen av personuppgifter är nödvändig för att vi ska kunna fullgöra en rättslig förpliktelse, t.ex. enligt bokföringslagen.

- Vi bedömer efter en intresseavvägning att våra intressen av att få behandla dina personuppgifter väger tyngre än din rätt till integritetsskydd.


För mer information

Om du har ytterligare frågor om hur vi behandlar dina personuppgifter är du välkommen att kontakta oss.